Pro slepé uživatele je Facebook něco jako nekonečná bojovka.

Pro slepé uživatele je Facebook něco jako nekonečná bojovka. Velmi zajímavé čtení ve When Things Go Wrong for Blind Users on Facebook, They Go Really Wrong a dobré je přečíst si i více jak rok starý An Open Letter to Facebook: You have No Excuse