Jak se hledají ztracené civilizace v Peru?

Jak se hledají ztracené civilizace v Peru? Pomoci satelitů, technologií a software. Viz Hunting for Peru’s lost civilizations — with satellites a Sarah Parcak.