Počty uživatelů Facebooku v USA se liší od počtu obyvatel, upozorňuje analytik.

Počty uživatelů Facebooku v USA se liší od počtu obyvatel, upozorňuje analytik. Viz  Facebook digital ads figures differ from census data: analyst a mohl by se stavit i tady v Česku, kde Facebook běžně plní (v určitých věkových rozmezí) až na 180 procent. Tedy má prakticky dvakrát tolik uživatelů v daném věku, než jich může…

Na Zemi je 7.5 miliardy lidi a jen polovina má Internet

Na Zemi je 7.5 miliardy lidi. Tedy alespoň to uvádí například www.worldometers.info a musíte to brát s rezervou, jde o projekci, odhad. Nejvíce obyvatel má mimochodem Čína, 1.385 miliardy a následuje Indie, který by měla Činu brzy předstihnout (1.335 miliardy). Sedm zemí představuje polovinu celosvětové populace, s 325 miliony jsou třetí USA, následuje Indonésie, Brazílie,…