Jak namalujete kroužek? Odshora? Odspoda? Ve směru či protisměru?

Jak namalujete kroužek? Odshora? Odspoda? Ve směru či protisměru hodinových ručiček? V How do you draw a circle? We analyzed 100,000 drawings to show how culture shapes our instincts ukazují, že to jak malujeme kruh má hodně souvislostí s tím odkud jsme. Například většina lidí ho maluje proti směru hodinových ručiček, ale ti z Taiwanu…

Facebook zkouší nový font pro webovou podobu.

Facebook zkouší nový font pro webovou podobu. Změna je ale poměrně velmi malá, dobrá zpráva je, že nejde o další zmenšení velikosti. Viz You’re not crazy — the Facebook font does look different

Proč je tak obtížné navrhovat arabská písma

Buďme rádi za naše fonty komplikované jenom přítomností nabodeníček. Ve Why It’s So Hard to Design Arabic Typefaces se dočtete, že písma pro arabský svět většinou navrhují lidé ze západu, tedy těmi co jsou zvyklí pouze na latinku. Hodně zajímavé téma. Nejenom tím, že pro latinku najdete přes 20 000 fontů a pro arabštinu pouze…