Odkazy a zpětné odkazy mají problém. Příliš nejistou “trvanlivost”.

Odkazy a zpětné odkazy mají problém. Příliš nejistou “trvanlivost”. Zajímavá studie se týká 553 693 článků na NyTimes.com – ty obsahují 2 283 445 odkazů mimo – 72 % z nich na konkrétní webové adresy. a 25 % z těchto už nikam nevede. Studujte ve What the ephemerality of the Web means for your hyperlinks

Nemáte odchozí odkazy? Škodíte sami sobě.

Nemáte odchozí odkazy? Škodíte sami sobě. Ale vysvětlujte to českým médiím s jejich stále přetrvávajícím odporem odkazovat. Pokud chcete význam odchozích odkazů pro SEO mít doložený daty, tak viz Research Proves Positive Effects Of Outgoing Links