Instagram ani Facebook nedokázali Littergram přimět ke změně jména

Instagram ani Facebook nedokázali Littergram přimět ke změně jména. Ano, Littergram (aplikace co řeší odpadky a skládky a jejich nahlašován) si nakonec „smí“ ponechat jméno a tým právníků podpořených miliony dolarů po nich nepůjde. Komedie. Viz Littergram allowed to keep name after Instagram complaint

Instagram facebookovatí, chce aby Littergram změnil jméno

Instagram facebookovatí, chce aby Littergram změnil jméno. „Gram“ v názvu je prý matoucí a poškozuje značku Instagramu. Jako by nestačilo to, že Facebook si dělá nárok na Face, Book, FB, Poke, 32667 a kdoví kolik desítek dalších věcí. Viz Instagram lawyers tell owner of anti-litter app to change its name