Live Video od Facebooku se postupně dostává i k běžným uživatelům.

Live Video od Facebooku se postupně dostává i k běžným uživatelům. Podle Introducing Live Video and Collages se navíc ještě uživatelům zpřístupní i koláže (ale nejásejte, zatím pouze malé procento uživatelů v USA a pouze pro iPhone). Funkčně to je podle všeho dost podobné jako Periscope.