Mládež v USA sleduje YouTube více než kabelovku.

Mládež v USA sleduje YouTube více než kabelovku. Což je, popravdě, dost zásadní změna. Viz Teens are watching YouTube more often than cable TV for the first time kde najdete i čísla – 26 % se na YouTube dívá každý den, 25 % na kabelovku každý den. Vítězství tedy velmi těsné, ale tohle bude pokračovat…