Flickr smazal účet Internet Archive Book Images s 5,248,938 obrázky z knih.

Flickr smazal účet Internet Archive Book Images s 5,248,938 obrázky z knih. Včetně metadat a informací spojenými z obrázky nasbíranými za řadu let. Podle vyjádření dostupného zde  se to stalo proto, že nešlo o fotografie, účet už nebyl udržování a obrázky se zobrazovaly v nerelevantních vyhledáváních. 

Apple bylo založeno 1. dubna 1976, před 46 lety.

Apple bylo založeno 1. dubna 1976, před 46 lety. Jeden ze zakladatelů, Steve Jobs, už není mezi námi,. Druhý, Steve Wozniak ano, ale s Apple už dlouho nemá nic společného. Třetí zakladatel, Ron Wayne, není tak známý jako druzí dva. Šéf Apple, Tim Cook, do Apple nastoupil v roce 1998. 

Mikroprocesoru je padesát let.

Mikroprocesoru je padesát let. 15. listopadu 1971 Intel uvedl na trh první komerčně dostupný jednočipový mikroprocesor – Intel 4004.