Herní choroba (gaming disorder, pařmenství, závislost na hrách) jako psychické onemocnění?

Podle čerstvé příručky WHO ano, ale The Verge k tomu dodává, že prozatím okolo jednoznačnosti panuje skepse. Každopádně, aby vám byla „herní choroba“ diagnostikována, musíte silně preferovat herní aktivity před ostatními, v hraní vám nezabraní ani negativní následky s tím spojené (ztráta přátel, špatné pracovní výsledky) a kompulzivní hraní má dopady na život a vztahy.…

Podle WHO je závislost na hrách nemocí

Podle WHO je závislost na hrách nemocí. V novém návrhu International Compendium of Diseases nově najdete „hazardous gaming“ (hazardní hry) i „gaming disorder“ (herni poruchu). Viz World Health Organization says gaming addiction is a disease