Stoupá využití #fintech v USA

Podle průzkumu společnosti Plaid se podíl amerických spotřebitelů, kteří používají technologie ke správě svých financí, zvýšil z 58 % v loňském roce na 88 % v letošním roce.

Google ruší plány na Plex, vlastní bankovní účty.

Google ruší plány na Plex, vlastní bankovní účty. Zásadní změna pro #fintech strategii Google. možná ovlivněná i odchodem klíčového člověka. Bankovní účty měly být pochopitelně úzce propojeny s Google Pay. Apple mezitím úspěšně funguje Apple Card. Užitečné starší čtení v Google Pay Becomes Google Plex to Manage Your Day-To-Day Finances