30 volně dostupných zdrojů veřejných dat

30 volně dostupných zdrojů veřejných dat (na kterých si můžete cvičit AI, zpracování velkých dat, vizualizace či cokoliv vás napadne). Viz Big Data And AI: 30 Amazing (And Free) Public Data Sources For 2018

Netatmo Weathermap ukazuje teplotu, srážky i větrnost z Netatmo stanic

Při pohledu na weathermap.netatmo.com vám asi dost rychle dojde, jak užitečné mohou být podobná data pro meteorology a další profese. Přidáte-li k tomu možnost získávat dlouhodobý vývoj v čase (samozřejmě, omezený je na dobu počítačově novodobou), je to ještě zajímavější. Jedinou otázkou zůstává, jak hodně vhodné je, že pozice jednotlivých stanic jsou tam zcela přesné.

Evropská populace v 3D

Evropská populace v 3D. Hodně zajímavá vizualizace. Včetně interaktivní verze.

Většina internetového evropského provozu je vyvolána inzeráty.

Většina internetového evropského provozu je vyvolána inzeráty. Viz Ads drive most Internet traffic in Europe kde i vcelku správně upozorňují, že panika okolo blokátorů inzerce je poněkud zábavná. Prostě 68 % evropského provozu mají na svědomí inzeráty.

Jak funguje demokratická volba? Špatně, toho šaška nahoře volí minorita

V Small percentage of Americans actually picked Clinton and Trump je poměrně názorně předvedeno, kdo vlastně nomimoval Trumpa a Clintonovou. Po odečtení „lidí co nemohou volit“, „lidí co nevolí“ a „lidí co nevolili v primárkách“ zbude 60 milionů lidí, kteří volili (z 324 milionů obyvatel USA). Nakonec to vede k tomu, že Trumpa či Clintonovou…

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam.cz. Právo na informace vyplývá přímo z čl. 17 Listiny základních práv a svobod a podústavní předpisy jej pouze provádí. Právu na informace pak automaticky odpovídá povinnost veřejné moci umožnit realizaci tohoto práva. A pokud netušíte o co jde, tak stále o Seznam vs. CHAPS a chupce okolo nedostupnosti…

Spotify přesouvá data do Google

Spotify přesouvá data do Google, tedy do datových center Google a tamních cloudových možností. Teď už jenom počkat, kdy to celé Google koupí.  Viz Announcing Spotify Infrastructure’s Googley Future