Facebook má problém s nadvládou super uživatelů

Facebook má problém s nadvládou super uživatelů píše se v Facebook Has a Superuser-Supremacy Problem. Většina veřejných aktivit pochází od malé, hyperaktivní skupiny abusivně se chovajících uživatelů. Facebook spoléhá na to, že právě oni rozhodují o tom, co všichni uvidí. 

Aktuální  Spotify Wrapped najdete ve vlastním Spotify. A v řadě emocí

Aktuální  Spotify Wrapped najdete ve vlastním Spotify. A v řadě emocí na sociálních sítích a Internetu. Na těch prvních se setkává s negativními reakcemi a upozorněním, že Spotify až nevhodně sleduje vše co posloucháme. Na těch druhých se objevují úvahy nad tím, jak hodně nás ovlivňují algoritmy, které Spotify následně používá pro doporučování a jaký…

Facebook znemožnil výzkumníkům z AlgorithmWatch zkoumání algoritmů Instagramu. Poslal na ně právníky

Facebook znemožnil výzkumníkům z AlgorithmWatch zkoumání algoritmů Instagramu. Poslal na ně právníky, takže byli nucen projekt ukončit. Další příklad, kdy se Facebook nehodí, když někdo odhaluje nedostatky. Detaily v AlgorithmWatch forced to shut down Instagram monitoring project after threats from Facebook a Facebook shut down German research on Instagram algorithm, researchers say

Facebook omezí množství inzerátů, které Stránka může mít aktivních.

Facebook omezí množství inzerátů, které Stránka může mít aktivních. Pro menší Stránky to bude na 250, pro větší to může být až 20 tisíc (to byste ale museli proinzerovat za více než 10 milionů dolarů měsíčně). Zajímavé na oznámení v Improving Ad Performance Through Ad Volume Guidance jsou informace o tom jakým způsobem se inzertní…

TikTok zneviditelňuje videa uživatelů s postiženími. Problém je poškození obličeje, autismus i Downův syndrom

TikTok zneviditelňuje videa uživatelů s postiženími. Problém je poškození obličeje, autismus i Downův syndrom a TikTok to zdůvodňuje tím, že je chce chránit proti šikaně a napadání. Zneviditelnění se primárně týká nemožnosti být viděn mimo zemi ve které se uživatel nachází nebo v okamžiku překročení určitého počtu zhlédnutí (6 až 10 tisíc)se video ocitne v…

YouTube v boji proti nenávistným projevům maže historická videa ukazující nacismus.

YouTube v boji proti nenávistným projevů maže historická videa ukazující nacismus. Nová pravidla mají zajistit smazání tisíců kanálů stavějících na rasismu, extrémismu  nadřazenosti a nenávisti. Jak se dalo čekat, mechanismy i posuzující jedinci nedokáží rozpoznat zda jde o výukové materiály nebo o skutečně nenávistný obsah.Viz YouTube blocks history teachers uploading archive videos of Hitler a…