Facebook vyrazil do boje proti podvodným recenzím.

Od Rychlofky

Facebook vyrazil do boje proti podvodným recenzím. Záslužné, protože vymyšlené a (hlavně) škodlivé recenze zaplavují firemní Stránky řad let. Co navíc, Facebook vlastníkům Stránek celé ty roky znemožňoval se jich zbavit, nahlašovat je či vůbec nějak řešit. Nově Facebook doplnil pravidla – zakazuje recenze za odměnu, recenze s cílem získat odškodnění, dokonce i “příliš pozitivní” recenze. Nechybí ani zákaz recenze co jsou “off-topic” či nevyhovující obsahově (vulgarita například, ale i prostý spam). Od Facebooku viz Keeping Our Reviews Authentic and Trustworthy