MIT ukončilo jednání s Elsevier o nové smlouvě.

Od Rychlofky

MIT ukončilo jednání s Elsevier o nové smlouvě. Návrhy od Elsevieru nejsou v souladu se svůj závazkem poskytovat spravedlivý a otevřený přístup ke vzdělávání.