Ožila umělá inteligence od Google? Jeden z inženýrů je o tom přesvědčen

Od Rychlofky

Google dočasně zbavil funkce inženýra, který tvrdí, že jeho umělá inteligence získala schopnost vnímat. Jde o projekt AI chatbota LaMDA. Došel k tomu při rozhovoru s chatbotem v rámci testů na diskriminační jazyk nebo nenávistné projevy. Důvod nucené placené dovolené je, že Blake Lemoine měl porušit zásady důvěrnosti. Lemoine to ještě prezentoval jako že, May be Fired Soon for Doing AI Ethics Work. Další detaily v Google suspends engineer who claims its AI is sentient a The Google engineer who thinks the company’s AI has come to life