Flickr smazal účet Internet Archive Book Images s 5,248,938 obrázky z knih.

Od Rychlofky

Flickr smazal účet Internet Archive Book Images s 5,248,938 obrázky z knih. Včetně metadat a informací spojenými z obrázky nasbíranými za řadu let. Podle vyjádření dostupného zde  se to stalo proto, že nešlo o fotografie, účet už nebyl udržování a obrázky se zobrazovaly v nerelevantních vyhledáváních.