Moderátoři Facebooku selhávají v identifikaci dětské pornografie

Od Rychlofky

Moderátoři Facebooku selhávají v identifikaci dětské pornografie. Obrázky či videa děti nenahlašují a neřeší, aktéry nepovažují za děti ale za dospělé.