Přes 200 tisíc routerů MicroTik je ovládáno botnetovým malware.

Od Rychlofky

Přes 200 tisíc routerů MicroTik je ovládáno botnetovým malware. Vznikla tak jedna z největších BaaS (Botnet as a Service) služeb. Detaily v Over 200,000 MicroTik Routers Worldwide Are Under the Control of Botnet Malware