Instagram změnil možnost nastavit upozornění na nadměrné užívání.

Od Rychlofky

Instagram změnil možnost nastavit upozornění na nadměrné užívání. Nově nelze nastavit nic kratšího než 30 minut. Jak Instagram quietly limits ‘daily time limit’ option zmiňuje, zcela jistě to nemá nic společného se zpomalujícím se až zastaveným růstem Meta.