Velmi užitečné čtení v Myspace, Tumblr, and the Long-Lost Weirdness of the Social Internet

Od Rychlofky

Když zmapujete sociální platformy v čase – některé z největších společností v historii – uvidíte, jak proměnlivá je historie sociálních sítí. Platformy přicházejí a odcházejí z přízně. Chování spotřebitelů se mění. Mění se demografie. Velmi užitečné čtení v Myspace, Tumblr, and the Long-Lost Weirdness of the Social Internet