Pouze 22 % účtu v Azure Active Directory používá MFA

Od Rychlofky

Pouze 22 % účtu v Azure Active Directory používá MFA, tedy silnou ochranu účtu pomoci vícefaktorového ověřování. Zbytek má pouze přihlašovací jméno a heslo. V Azure AD je přitom více než 1.2 miliardy účtů a denně dochází k více než 8 miliardám přihlášení.  Další zajímavé informace v Cyber Signals