Youtube, Facebook, Twitter a TikTok žalují Německo.

Od Rychlofky

Youtube, Facebook, Twitter a TikTok žalují Německo. Nelíbí se jim, že by případy porušování zákona nakazujícího jak zacházet s nenávistnými projevy měli odevzdávat do k tomu určené německé databáze.