Google žehlí problém s koncem G-Suite Legacy. Uživatelům nakonec nejspíš umožní migraci

Od Rychlofky

Google žehlí problém s koncem G-Suite Legacy. Uživatelům nakonec nejspíš umožní migraci na zdarma použitelný účet (tedy Gmail). Včetně toho, co si (a to je důležité) tito uživatelé nakoupili v obchodech u Google (aplikace, hudbu, filmy, atd). Přitom stačilo málo, promyslet celou změnu hned na počátku.