Dvě desítky let trvalo e-papíru se dostat do barevné podoby.

Od Rychlofky

Dvě desítky let trvalo e-papíru se dostat do barevné podoby. Pro e-knižní čtečky, ale i pro jiné druhy využití, to může být poměrně dost zásadní. Výlet do historie v HOW E INK DEVELOPED FULL-COLOR E-PAPER