Bývalá moderátorka obsahu zažalovala TikTok za údajné zanedbání ochrany jejího duševního zdraví.

Od Rychlofky

Bývalá moderátorka obsahu zažalovala TikTok za údajné zanedbání ochrany jejího duševního zdraví. Opakuje se totéž, čím už několik let prochází Facebook – moderátoři pracující ve špatných podmínkách, nedostatečně placení, pouze na kontrakt, u Facebook navíc outsourcovaní. Zároveň ale řeší obsah, který zanechává trvalé zdravotní následky. TikTok to dělá stejně, přes outsourcing, moderátoři 12 hodin denně řeší extrémní a názorné násilí, “včetně masových střeleb, znásilňování dětí, mrzačení zvířat, kanibalismu, vražd gangů a genocidy.