Aktuální  Spotify Wrapped najdete ve vlastním Spotify. A v řadě emocí

Od Rychlofky
Spotify má novou zelenou a uživatelé se bouří. Vážně.

Aktuální  Spotify Wrapped najdete ve vlastním Spotify. A v řadě emocí na sociálních sítích a Internetu. Na těch prvních se setkává s negativními reakcemi a upozorněním, že Spotify až nevhodně sleduje vše co posloucháme. Na těch druhých se objevují úvahy nad tím, jak hodně nás ovlivňují algoritmy, které Spotify následně používá pro doporučování a jaký dopad to může mít na hudbu jako takovou. Čtěte například v Spotify Wrapped, unwrapped Spotify spies on us, and we kinda love it.