Lidé si pletou znalosti z internetu se svými vlastními.

Od Rychlofky

Čerstvý výzkum poskytuje důkazy o tom, že přístup k informacím na vyžádání, který umožňuje internet a vyhledávače jako Google, stírá hranice mezi interními a externími znalostmi, což vede k tomu, že lidé věří, že si že si pamatují to, co právě našli. Používání Googlu k zodpovězení otázek týkajících se obecných znalostí uměle zvyšuje důvěru lidí ve vlastní schopnost zapamatovat si a zpracovat informace a vede k chybně optimistickým předpovědím ohledně toho, kolik toho budou vědět bez internetu. Když máme informace na dosah ruky, můžeme se mylně domnívat, že pocházejí z naší hlavy.