Revue nově umožňuje newsletter ukázat přímo na profilu na Twitteru s aktivací odběru

Od Rychlofky

Revue nově umožňuje newsletter ukázat přímo na profilu na Twitteru s aktivací odběru – stačí zapnout v Nastavení Revue (což je služba na tvorbu a posílání newsletterů koupená Twitter a postupně integrovaná). Zapnutí pod Account Setting -> Integrations -> Twitter kde je i možné vybrat zda ukazovat “ukázkové” číslo či nikoliv po kliknutí na Subscribe..