Utajovaný přehled teroristů a “no fly” osob nalezen na Internetu.

Od Rychlofky

Utajovaný přehled teroristů a “no fly” osob nalezen na Internetu. Objevil se na nezabezpečeném Elasticsearch clusteru. Skoro dva miliony osob, které USA řadí mezi teroristy a/nebo jsou ne žádoucí v leteckém přepravě. Via Secret terrorist watchlist with 2 million records exposed online