Google zvažoval koupi Epic Games

Od Rychlofky

Google zvažoval koupi Epic Games. Bylo to v době “roztržky”, kdy Epic řešil instalaci her napřímo, bez Google Play (a hlavně bez odvádění peněz Google). Řešilo se zda koupit části či celou společnost. Zajímavé čtení v Google considered buying ‘some or all’ of Epic during Fortnite clash, court documents say