Hackeři na WD My Book Live zařízení útočili přes 0day založené na chybě programátora. K neuvěření.

Od Rychlofky

Hackeři na WD My Book Live zařízení útočili přes 0day, ne přes chybu z roku 2018. Co hůře, 0day umožněný tím, že programátoři WD odstranili nutnost zadat hesla u uvedení zařízení do továrního nastavení. Viz Hackers exploited 0-day, not 2018 bug, to mass-wipe My Book Live devices