Peloton Tread za 3 000 dolarů nově vyžaduje předplatné za 40 USD měsíčně.

Od Rychlofky

Peloton Tread za 3 000 dolarů nově vyžaduje předplatné za 40 USD měsíčně. Výrobce to velmi originálně zdůvodňuje “bezpečnosti a pohodou”. Což je tedy nepochybně logické, zejména poté co společnost stáhla 125 000 těchto běžeckých pasů po smrti dítěte a více než 70 zraněných uživatelů. Pokud nezaplatíte, zůstane pás uzamčený. Pokud nechtějí, mohou zařízení vrátit. Fascinující vývoj. Čtěte v Peloton Tread owners now forced into monthly subscription after recall