Průměrný Američan bude mít v roce 2024 předplatné k pěti streamovacím službám

Od Rychlofky

Průměrný Američan bude mít v roce 2024 předplatné k pěti streamovacím službám. Placeným, aby bylo jasné. V dubnu 2020 to na domácnost bylo tři, na počátku roku 2021 už čtyři s průměrnou platbou 47 USD měsíčně