DeepL překládá lépe než Google Translate a další podobné.

Od Rychlofky

DeepL překládá lépe než Google Translate a další podobné. Pozitivní je i to, že umí česky. Pro základní  objemy můžete využít zdarma, včetně možnosti přeložit si 3 soubory měsíčně bez placení.

Překlad přes DeepL: DeepL translates better than Google Translate and others like it. The positive thing is that it speaks Czech. For basic volumes you can use it for free, including the option to translate 3 files per month without paying.

Překlad přes Google Translate: DeepL translates better than Google Translate and others like it. It is also positive that he speaks Czech. For the basic object you can use for free, including the ability to translate 3 files per month without payment.