Intel přichází s „vypípávací AI“

Od Rychlofky

Intel přichází s „vypípávací AI“. Bleep prostě vypípá v reálném čase slova (věci), které jsou nevhodné, tedy zejména nenávistné projevy v online chatech. Co a jak hodně bude „vypípávat“ bude parametricky nastavitelné. Via Intel, A ‚White Nationalism‘ Slider Ain’t It