Algoritmy TikToku uživatele zaplavují krajně pravicovým extremismem.

Od Rychlofky

Algoritmy TikToku uživatele zaplavují krajně pravicovým extremismem. Dalo se to čekat, protože stejným problémem trpí algoritmy Facebooku i Instagramu. Prosazuje účty šířící Qanon, Patriot Party, Oath Keeper a Three Percents. Analýza v TikTok is prompting users to follow far-right extremist accounts