Jak je to na Instagramu s příspěvky lákajícími na „odkaz v bio“ (link in bio).

Od Rychlofky

Jak je to na Instagramu s příspěvky lákajícími na „odkaz v bio“ (link in bio). Experiment v Does Saying “Link in Bio” Affect Your Instagram Post Performance? (Experiment) ukazuje, že absence možnosti odkazovat v příspěvcích na Instagramu řešená přes „link in bio“ částečně funguje. Nic velkého od toho ale nemůžete čekat. Na druhou stranu, nevypadá to, že by Instagram příspěvky s textem „link in bio“ penalizovat, byť jde o činnost v rozporu s Pravidly.

Dva roky stará analýza (viz Funguje na Instagramu, když žádáte sledující aby klikli na link na profilu?) totiž zjistila, že „link in bio“ příspěvky mají snížený dosah. Což může platit i nyní, výše uvedený experiment není příliš velký. A co navíc, algoritmy Instagramu se neustále mění .

TIP: Jak na Instagram dostat klikací odkazy? Jak na Instagramu přidat odkaz?