Jak New York Times využívá A/B testy pro titulky a jak s nimi vůbec pracuje?:

Od Rychlofky

Jak New York Times využívá A/B testy pro titulky a jak s nimi vůbec pracuje? Zajímavý pohled v How the New York Times A/B tests their headlines kde například zjistíte, že zhruba 29 % tamních článků má více titulků.  Nutno ale dodat, že některé z verzí jsou opravy (i menších chyb), jiné vývoj pokrývaného tématu. Nejvíc ale jsou A/B testy snažící se o co nejvíce kliknutí od čtenářů.