Ztráta sluchu vlivem hluku je pomalu se pohybující epidemie

Od Rychlofky

Ztráta sluchu vlivem hluku je pomalu se pohybující epidemie. Odhady amerického NIDCD hovoří o 40 milionech (tj. 12 procent populace) dospělých Američanů ve věku 20 až 69 s nějakou formou ztráty sluchu. Jedním z rizikových faktorů jsou sluchátka co se důkladně utěsňují v uchu kde je nutné velmi dbát na nepřekračování úrovně hluku – v případě těch co nemají ANC je navíc běžné, že posluchači vytočí hlasitost na maximum, aby přehlušili okolní zvuky.