Významná místa na iPhone jsou bezpečnostní riziko.

Od Rychlofky

Významná místa na iPhone jsou bezpečnostní riziko. Pokud Apple míní vážně péči o soukromí uživatelů, mělo by s těmito geolokačními údaji umožnit lépe zacházet. Píše se to ve Why Apple should let you define private places on iPhones a pointa je, že by mělo být možné označit místa, která se nesmí objevit ve Významných místech (Siginificant Locations je automatická funkce na iPhone). Významná místa můžete kompletně vypnout, ale pak to znamená i ztrátu některých funkcí telefonu.