62 % předplatitelů Apple TV+ je na zdarma dostupné podobě

Od Rychlofky

62 % předplatitelů Apple TV+ je na zdarma dostupné podobě. Té co Apple navíc postupně prodlužuje platnost. 29 % z nich uvádí, že neplánují přejít na placenou podobu. 30 % plánuje. Via Apple TV Plus’ Freeloader Problem: 62% of Subscribers Are on Free Offers