Dokáže TikTok odhalit vaše sexuální preference ještě dříve, než je odhalíte sami?

Od Rychlofky

Dokáže TikTok odhalit vaše sexuální preference ještě dříve, než je odhalíte sami? Zajímavé čtení v TikTok’s algorithms knew I was bi before I did. I’m not the only one.