Wikipedii je dvacet let.

Od Rychlofky

Wikipedii je dvacet let. 6 milionů článků v angličtině. Množství v záplavě dalších jazyků. Přes 300 tisíc wikipedistů starajících se o obsah. V An Oral History of Wikipedia, the Web’s Encyclopedia si můžete přečíst něco o historii i současnosti.