Od Rychlofky

Goodreadszařízli API. Velmi rychle a bez oznámení dostatečně dopředu. V řadě případů to vedlo i k tomu, že přestaly náhle fungovat aplikace na API postavené (Goodreads shutters all APIs, breaking my open source app). Zda je to předzvěst konce nebo co tím vlastně vlastník (Amazon od roku 2013) míní zůstává otázkou. Vedle likvidace API do Podmínek užití přidali zákaz ukládání dát z Goodreads.  Hledáte-li alternativu, tak třeba Readng.

PS: Ano, jediná zmínka o konci API je v podobě onoho rámečku ve fotce v záhlaví. Žádné vysvětlení, žádné detaily, nic.