Microsoft se omluvil za „skóre produktivity“ v Microsoft 365. Funkčnost využitelnou pro šmírování zaměstnanců

Od Rychlofky

Microsoft se omluvil za „skóre produktivity“ v Microsoft 365. Funkčnost využitelnou pro šmírování zaměstnanců. Funkčnost bude přepracována tak, aby neumožňovala manažerům získávat příliš mnoho informací o jednotlivých zaměstnancích. „Skóre produktivity“ bude nadále ukazovat jak jsou různorodé funkce Microsoft 365 využívány, ale už nebude vidět kým konkrétně. Viz též Microsoft will remove user names from ‘Productivity Score’ feature after privacy backlas