TikTok získal dočasný odklad zákazu v App Store i Google Play.

Od Rychlofky

TikTok získal dočasný odklad zákazu v App Store i Google Play. K zákazu mělo dojít v neděli 27. září. Stále se ale blíží listopadový podstatně rozsáhlejší omezení, ke kterému by mělo dojít, pokud TikTok neprodá své aktivity v USA. Via TikTok isn’t getting banned from US app stores just yet