Bluetooth opět děravé, náprava zatím není

Od Rychlofky

Bluetooth opět děravé, náprava zatím není. BLURtooth umožňuje útočníkům přepsat autentikační klíče a týká verzí 4.0 i 5.0. Týká se momentu párování zařízení. Via BLURtooth vulnerability lets attackers overwrite Bluetooth authentication keys