Algoritmus Facebooku aktivně podporuje popírání Holokaustu.

Od Rychlofky