V Yahoo News odstranili možnost komentovat. Konečně dobrý nápad

Od Rychlofky

V Yahoo News odstranili možnost komentovat. Konečně rozumné rozhodnutí vyvolané klasickou toxickou a nezvládnutelnou podobou toho co se pod články objevuje. Reakce trolů, dezinformátorů a fake news scény byla velmi rychlá. Via Yahoo News Suspended Its Comment Section, and People Are Freaking Out

2020-07-25 19_25_01-(10) Gia on Twitter_ _wow so now the Fake News Yahoo disabled the comments on al.png